Potřebujete dekorativní nátěry?

I v této situaci jsem tady pro Vás!

Pokud potřebujete dekorativní nátěry, barvy, lazury na dřevo,…, neváhejte se na nás obrátit. Stačí nám zaslat objednávku s níže uvedenými náležitostmi. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naše obchodní zástupce.

Náležitosti objednávky:
Vaše objednávky zasílejte na e-mail prodej@rembrandtin.cz, v objednávce uveďte adresu doručení a kontaktní telefon. Dále také název produktu, velikost balení, odstín a počet kusů zboží, které chcete zaslat.

Platba:
V současné době jsou platební podmínky formou platby předem tzn., že Vám bude obratem zaslána na e-mail faktura k proplacení a zboží bude odesláno po obdržení platby. Od 1. 5. 2020 bude možnost platby za zboží platební kartou u dopravce.

Další podmínky:
Poplatek za dopravu je ve výši 100 Kč bez DPH. V případě potřeby technické konzultace kontaktujte naše obchodní zástupce.


Kontakty:

Zdeněk Ruta Vedoucí prodeje dekorativy 731 158 511 zdenek.ruta@rembrandtin.cz
Michal Vaníček Obchodní zástupce 605 229 971 michal.vanicek@rembrandtin.cz
Roman Thomke Obchodní zástupce 733 640 151 roman.thomke@rembrandtin.cz

Uzavření maloobchodních prodejen


Naše maloobchodní prodejny (Rembrandtin Sokolovská 115, 686 01 Uherské Hradiště a Rembrandtin Nepřejov 1658, 755 01 Vsetín) jsou z důvodu nařízení Vlády ČR od 14. 3. 2020 (až do odvolání nařízení) pro zákazníky uzavřeny s výjimkou živnostníků.

Vyjádření společnosti ke koronaviru (COVID-19)

Aktuální informace společnosti HELIOS / REMBRANDTIN k vypuknutí nákazy koronaviru (COVID-19)

V současné době jsou všechny výrobní závody HELIOS / REMBRANDTIN v provozu pouze s malým narušením, přestože mnoho našich zaměstnanců pracuje nyní z domu. Stejně tak dochází k jen k minimálnímu přerušení dodávek surovin. Stále zvyšujeme stavy zásob a snažíme se poskytovat našim zákazníkům vysokou úroveň služeb. Protože se však situace s dodavateli v celé Evropě a dopravními společnostmi mění každý den, vezměte prosím v úvahu některá zpoždění dodávek a případnou delší čekací dobu. Totéž platí pro možné omezení potvrzování objednávek, protože mnoho zemí v Evropě, i v regionu SNS, zavádí uzavření hranic. Včetně České republiky, až do odvolání vládního nařízení. Poslední zemí, která uzavřela své hranice, je Rusko (počínaje 30. březnem 2020). Pokud dojde k výraznému narušení našich dodávek, budeme Vás informovat.

Pro zajištění nepřetržitého toku našich činností je naším prvořadým zájmem zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a dalších zúčastněných stran. Všechna opatření, která jsme přijali v minulých týdnech, stále platí.

Všechny HELIOS / REMBRANDTIN výrobní závody jsou v provozu bez narušení s výjimkou italské společnosti  Ecopolifix SRL. V minulém týdnu jsme navýšili naše zásoby a posílili expedice ve všech produkčních sítích. Jsme také v blízkém kontaktu s našimi dodavateli za účelem posouzení možných rizik v dodavatelských řetězcích. V těchto chvílích téměř nepociťujeme narušení našich dodávek surovin. Děláme maximum pro to, abychom udrželi naše služby na nejvyšší možné úrovni. Situace s dodavateli se však napříč Evropou a dopravními společnostmi denně mění, proto prosíme, vezměte to v úvahu při zpoždění dodávek a delší čekací době. V případě nenadálých komplikací s našimi dodávkami Vás budeme neprodleně informovat.

Naše maloobchodní prodejny (Rembrandtin Sokolovská 115, 686 01 Uherské Hradiště a Rembrandtin Nepřejov 1658, 755 01 Vsetín) jsou z důvodu nařízení Vlády ČR od 14. 3. 2020 (až do odvolání nařízení) pro zákazníky uzavřeny s výjimkou živnostníků.

Ve skupině HELIOS / REMBRANDTIN denně monitorujeme aktuální situaci ohledně šíření koronaviru (COVID-19) a zavádíme všechna nezbytná opatření. Současně se snažíme zajistit nepřetržitý tok našich služeb. Naším prvořadým zájmem je zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců i všech ostatních. V posledních dvou týdnech jsme připravili několik pokynů a opatření k dodržování příslušných hygienických standardů v kancelářích, sdílených prostorách a výrobních závodech. Doplnili jsme také další pokyny a opatření pro všechny návštěvníky a externí dodavatele skupiny
HELIOS / REMBRANDTIN.

S cílem omezení fyzického kontaktu jsme umožnili našim zaměstnancům pracovat z domu, tam kde to je možné. Zrušili jsme všechny služební cesty, školení, vzdělávací aktivity a akce, stejně jako další neurgentní setkání. Stále jsme Vám k dispozici prostřednictvím našich standardních kontaktů ve společnostech HELIOS / REMBRANDTIN na e-mailech, mobilních telefonech a dalších alternativních možnostech vzdálené komunikace, jako jsou telekonference nebo konference Skype.

Doufáme, že výše uvedená opatření nám pomohou zajistit co nejmenší narušení naší komunikace, dodávek a efektivity obchodních vztahů. Věříme, že společně překonáme obtíže a vybudujeme ještě silnější základ pro dobu, v níž se situace vrátí k normálnímu stavu.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

evropské úřady přijímají opatření k zajištění zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek občanů, protože se zhoršuje situace s vypuknutím nákazy koronaviru (COVID-19). V souladu s tím také ve společnosti HELIOS dále zintenzivňujeme naše organizační opatření.

V současné době běží všechny výrobní podniky společnosti HELIOS bez přerušení a vyrábějí a expedují v co největší míře. S našimi obchodními společnostmi a velkými distributory se staráme o vysokou úroveň zásob ve všech výrobních závodech. Ve středu 18. března 2020 pozastaví naše společnost Ecopolifix SRL se sídlem v Itálii veškeré pracovní činnosti v obou výrobních závodech Riese Pio X a Tezze sul Brenta, a to do středy 25. března 2020.

Jako preventivní opatření proti dalšímu šíření koronaviru (COVID-19) jsme našim zaměstnancům nařídili, aby pracovali pokud možno z domova, aby se minimalizoval každodenní kontakt. Vaše obvyklé kontaktní osoby ve společnosti HELIOS Vám zůstanou k dispozici prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailů a dalších alternativ na dlouhé vzdálenosti, jako jsou telekonference nebo hovory uskutečňované přes Skype.

Vzhledem k tomu, že všechny výrobní podniky společnosti HELIOS sídlí v Evropě, čelí již z důvodu ohrožení zdraví a opatření přijatých úřady různým situacím. Dopad těchto opatření na naši činnost se budeme snažit minimalizovat, situace se však každým dnem mění. Je nám líto, že Vás musíme informovat, že již nemůžeme zaručit splnění všech našich potvrzených dodacích termínů a objednávek. Totéž platí i pro nové objednávky, kde nejsme schopni poskytnout potvrzení s pevně stanoveným termínem dodání.

V následujících dnech se pokusíme zajistit, aby měli naši zákazníci stále přístup k našim výrobkům prostřednictvím našich distributorů nebo jiných společností v rámci HELIOS. V souladu s tím Vás naše místní společnosti budou informovat o stavu dodávky také samostatně.

Přirozeně děláme maximum pro to, abychom předešli jakýmkoli odchylkám od naší vysoké úrovně služeb a připravujeme se znovu nastolit tak dobře zavedenou službu na dobu, kdy bude onemocnění koronavirem (COVID-19) ustupovat a kdy budou uvolňována současná přísná preventivní opatření.

Děkujeme za pochopení a spolupráci během této výjimečné situace. Těšíme se na společné řešení nadcházejících výzev a na rozšíření naší spolupráce v budoucnu.

 

S pozdravem

Správní rada společnosti HELIOS

Dopis zákazníkům a obchodním partnerům zaslaný ze skupiny dne 10. 3. 2020

Reakce HELIOS na ohnisko koronaviru (COVID-19)

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

Poslední dva měsíce jsme denně sledovali vývoj související se situací výskytu ohnisek koronaviru (COVID-19), poskytovali jsme pokyny a pravidelné aktualizace. S virem, který je nyní detekován na několika místech v celé Evropě, zintenzivňujeme reakci naší organizace.

Všechna výrobní místa skupiny HELIOS umístěna v Evropě fungují nepřetržitě bez přerušení. V tuto chvíli si nejsme vědomi žádného případu koronaviru, který by se šířil mezi našimi zaměstnanci nebo v rámci našich poboček.  Helios má silně rozvinutou síť zdrojů a má tedy silné postavení co se týče zásob. Úzce komunikujeme s našimi dodavateli, abychom mohli posoudit možná rizika v jejich dodavatelských řetězcích.

V současné době neočekáváme žádný dopad na náš dodavatelský řetězec v důsledku propuknutí epidemie způsobené koronavirem. Protože se situace v Itálii mění každým den a může mít v budoucnu určitý dopad na náš dodavatelský řetězec, budeme vás o dále informovat. Totéž platí pro provoz naší společnosti Ecopolifix se sídlem v Itálii, která v současné době provozuje samostatnou komunikaci se všemi zákazníky a obchodními partnery.

V HELIOSu je důležitá bezpečnost a zdraví. Proto jsme vypracovali několik opatření a pokynů, aby se zabránilo možnému šíření infekce koronaviru na pracovišti a na služebních cestách, jakož i pokyny pro schůzky, akce a návštěvníky.

Na pracovišti:

 • Umývat si často ruce mýdlem a vodou. Nebo používat dezinfekční prostředky, pokud voda a mýdlo nejsou k dispozici (podle pokynů národních institutů veřejného zdraví).
 • Zamezení úzkého kontaktu s lidmi, kteří vykazují známky infekčních chorob, a s návštěvníky z Itálie nebo jiných vysoce rizikových oblastí zasaženým koronavirem, jako je Itálie, Čína, Jižní Korea.
 • Dodržování pravidel hygieny při kašli (podle pokynů národních ústavů veřejného zdraví).
 • Pokud se cítíme nemocní, zůstáváme doma. Pokud je člen rodiny zaměstnance nakažen infekcí koronaviru, měl by to zaměstnanec oznámit svému nadřízenému.
 • Vyhýbejte se uzavřeným prostorům / místnostem s velkým počtem osob a zajistěte pravidelné větrání uzavřených prostor.
 • Čištění a pravidelná dezinfekce předmětů a povrchů, kterých se často dotýkáme.

Služební cesty:

 • Všechny cesty do Itálie nebo jiných vysoce rizikových oblastí napadených koronavirem jsou zakázány až do dalšího oznámení.
 • Na všech služebních cestách by měla být dodržována preventivní hygienická opatření. Vyvarujte se kontaktu s lidmi, kteří vykazují známky infekce.
 • Po návratu ze všech služebních cest sledujte své zdraví asi 14 dní – pokud se vyskytne horečka, slabost, únava a kašel, poraďte se s lékařem a zůstaňte doma.
 • Zaměstnanci, kteří byli v posledních 14 dnech ve vysoce rizikových oblastech koronaviru, jako je Itálie, Čína, Jižní Korea, by měli tuto skutečnost ihned oznámit svým nadřízeným a zůstat doma.

Setkání a akce:

 • Počet schůzek, akcí a školení v našich lokalitách bude co nejvíce snížen a odložen na vhodnější čas.
 • Pokud je to možné, používáme alternativy na velké vzdálenosti, například telefonní konferenční hovory nebo Skype hovory.
 • Budeme odkládat všechna setkání a návštěvy zákazníků a obchodních partnerů přicházejících z Itálie a dalších vysoce rizikových oblastí postižených nákazou koronavirem, dokud nebude zjištěno, že koronavirová situace je pod kontrolou.

 

Návštěvníci mimo společnost HELIOS:

 • Všichni návštěvníci v pobočkách HELIOS (zákazníci, obchodní partneři, dodavatelé, odběratelé) nás musí informovat, zda za posledních 14 dní navštívili vysoce rizikové oblasti postižené koronavirem, jako je Itálie, Čína, Jižní Korea. V takových případech není návštěvníkům vstup povolen.
 • Všem návštěvníkům poboček HELIOS by měla být před vstupem do našich prostor zkontrolována teplota. Návštěvníci s horečkou nebudou mít přístup do areálu.
 • HELIOS poskytne určené oblasti a vybavení dodavatelům, týká se např. řidičů kamionů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci během této výjimečné situace. Potřebujete-li aktuální informace, máte k dispozici vaše pravidelné kontaktní osoby ve všech společnostech HELIOS.

S pozdravem,

Správní rada HELIOS

 

Průmyslové nátěry Rembrandtin

 

Nátěry na ocelové konstrukce

V oblasti nátěrových systémů je naše činnost zaměřena především na oblast antikorozní ochrany s důrazem na nátěrové hmoty pro ochranu ocelových konstrukcí a zařízení v hutním, chemickém, papírenském a energetickém průmyslu, dále pak na ochranu ocelových konstrukcí silničních a železničních mostů, železničních vagónů, přepravních kontejnerů.

Zobrazit více

Práškové barvy Rembrandtin

Práškové barvy firmy Rembrandtin Powder Coating nabízí novou perspektivu pro funkční povrchové úpravy budoucnosti. Podle použití může být prášková barva Rembrandtin odolná vůči chemikáliím, antibakteriální, vodivá, tenkovrstvá, protisklusová, strukturní, metalická a nebo také perleťová. Rozmanitost variant a také barev je téměř neomezená. Přesvědčte se sami a podívejte se na fotky.

Zobrazit více

Vodorovné silniční značení

Již 45 let se naše nátěrové systémy pro značení silnic a cest starají o bezpečnost na silnicích v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, České republice, na Slovensku, a dalších nejen Evropských zemích.
Naše barvy s obsahem rozpouštědel, vodou ředitelné nátěry a především dvousložkové materiály bez obsahu rozpouštědel ve dne, v noci i za deště značí Vaši cestu.

Zobrazit více

Průmyslové nátěry na dřevo

Povrchová úprava je jedna z nejdůležitějších fází při výrobě nábytku. Pojem povrchová úprava nechápeme jen jako ochranu povrchu proti mechanickým, chemickým a jiným vlivům, ale současně chceme dosáhnout i estetického vzhledu nábytku, aby uspokojil různý vkus a požadavky zákazníků. S výhledem na budoucnost nátěrů na dřevo intenzivně vyvíjíme vodní, UV vytvrzující klasické a UV vodní nátěry.

Zobrazit více

 

Helios Autolaky

Segment autolaků je jeden z největších a strategicky nejdůležitějších oblastí celé skupiny Helios Group. Z toho důvodu neustále investujeme do výzkumu a vývoje, abychom si byli jistí, že mix našich produktů je obohacený o nové produkty, které splňují přání a požadavky zákazníků. Rovněž je důležitý fakt, že jako jeden z předních hráčů průmyslu vyvíjíme nové barevné formulace každý rok a neustále zlepšujeme naše nástroje a podporu.

Naproti tomu víme, že kromě vynikajících produktů a barev, úspěch v našem průmyslu znamená důkladný přesun kompetencí a know-how poznatků přímo v místě výroby. Proto jsme vyvinuli detailní a kompletní tréninkový program, který splňuje všechny potřeby pro činnost lakoven. Helios autolaky nabízí množství velmi známých značek, jako Mobihel, S.M.A.R.T, Colomix, jde o nejznámější značky na trhu, a také GraviHEL jako značku pro řemeslníky, kteří potřebují menší balení výrobků.


 

Helios Dekorativa – řešení pro všechny povrchy

Uspořádejte si svět tak, jak se Vám líbí, s veselými barvami, které přináší radost a inspiraci do Vašich domovů.

Značka Helios, největší značka v rámci skupiny Helios Group, nabízí široký sortiment nátěrů pro ochranu a dekoraci různých povrchů.

Vážíme si věrnosti našich zákazníků a dokazujeme to i prostřednictvím technologických vylepšení a důsledného úsilí k dosažení vysoce kvalitních nátěrů.


 

Belinka – všechno pro dřevo

Belinka se zabývá ochranou dřeva už téměř 50 let, a to vývojem nových a vylepšených prostředků na ochranu a zlepšení vzhledu dřeva.

Naši odborníci vyvíjí a sledují nejnovější trendy v oblasti nátěrů a používají suroviny, které zlepšují kvalitu Belinka produktů.

Tak se v průběhu desetiletého provozu stala Belinka synonymem pro ochranu dřeva.


 

Color – více jako 180 letá tradice

Cokoli Váš domov potřebuje, značka Color se postará o to, aby Vaše oblíbené předměty získaly ochranu za rozumnou cenu.

Už je to více jako šest generací, kdy se hodnota značky spojuje s kvalitou, zodpovědností a použitelností.

Je to zejména věrnost našich zákazníků zachovávajících hodnotu značky Color dodnes a dělají z ní synonymum kvality, kterou si může kdokoliv dovolit.


 

Více než 80 obchodních středisek kolem Vás

 

DIY video - Rady Ptáka Loskutáka