Ochranné nátěry

Různé klimatické vlivy a podmínky okolního prostředí mohou vážně poškodit ocelové budovy a konstrukce. Naše ochranné systémy jsou navrženy tak, aby odolaly různým stupňům namáhání a zajišťovaly bezpečnost na celém světě v oblasti dodávek energie, dopravy, stavebnictví a mnoha různých průmyslových odvětvích.

Od elektrických stožárů elektřiny přes mosty po ocelové konstrukce nebo průmyslová zařízení: vysoce kvalitní nátěrové systémy – na bázi rozpouštědel, s nízkým obsahem rozpouštědel a vodou ředitelné – odolávají nejvyššímu namáhání vlivem chemických látek, teplotních výkyvů a prostředí. Kromě toho intumescentní protipožární systémy nabízejí ochranu stavebních konstrukčních systémů před zhroucením konstrukce v případě požáru. 

Všechna naše produktová řešení překračují mezinárodní standardy. Jsou navrženy s ohledem na důležitost kontroly korozních procesů. Proto jsou naše ochranné nátěry spolehlivé, optimální a zcela přizpůsobené specifickým potřebám uživatelů.

Zákazníci se mohou spolehnout na vynikající servis a technickou podporu od zkušeného mezinárodního týmu. Naši odborníci nabízejí posouzení stávajících ochranných řešení, připravují optimalizované návrhy a technologie potřebné pro požadovanou životnost budovy nebo projektu a zároveň také provádějí měření a zajišťují monitorování ve fázi nanášení.

Naše systémy ochranných nátěrů chrání hodnoty a přispívají k bezpečnosti v mnoha různých odvětvích, např.:

 • Silniční infrastruktura: mosty, viadukty, ochranná zábradlí, svislá značení, odvodňovací potrubí
 • Železniční infrastruktura: mosty, tunely, elektrické sítě, signalizace a manipulační zařízení
 • Přístavy: jeřáby, mola, potrubí, sila, cisterny, pomocná zařízení
 • Ropný průmysl: plošiny a čerpadla, sklady, nádrže a potrubí
 • Stavebnictví: ocelové konstrukce
 • Energetický průmysl: vodní elektrárny, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, elektrické rozvodné sítě (stožáry a elektrická vedení).

Rádi vás uvítáme také na našich webových stránkách:

Systémy vločkového zinkování

Systém vločkového zinkování REMCOR je způsob nanášení katodické ochrany proti korozi bez použití elektrického proudu. Další vrchní nátěry zvyšují účinek. Nátěrový systém je speciálně navržen pro vysoce účinnou ochranu proti korozi s přizpůsobitelnými vlastnostmi.

Systém vločkového zinkování REMCOR se ukázal jako správná volba díky široké škále použití, od automobilového a stavebního průmyslu až po úpravu užitkových vozidel, zemědělských strojů a strojního inženýrství obecně. Skládá se ze základního nátěru (REMCOR BASE) a vrchního nátěru (REMCOR TOP). Tím vzniká optimálně nastavený systém s multifunkčními vlastnostmi.

VLASTNOSTI VE ZKRATCE:

 • Vysoká katodická ochrana proti korozi
 • Definované vlastnosti tření
 • Dobrá přilnavost a odolnost proti oděru
 • Vysoká chemická odolnost
 • Elektrická vodivost
 • Extrémně tenká vrstva (8–12 μm)
 • Úspora zdrojů

REMCOR – budoucnost v zinku

Kontaktní email pro zaslání požadavku na bezpečnostní nebo technické listy, případně jinou dokumentaci k barvám: bronislava.hajkova@rembrandtin.cz

TECHNICKÉ LISTY
Stáhněte si: