Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ


Kovy, zvláště železo a různé druhy ocelí, začaly vytlačovat klasické stavební materiály. Poskytly tak, díky svým vlastnostem a použitelnosti, větší bezpečnost a kreativitu při stavbě objektů. Ocelové konstrukce jako jsou mosty, stadióny, sportovní haly, benzínové pumpy a jiné objekty charakterizují svou podobou naše okolí. Kovy však mají jeden nedostatek a to, že velice rychle oxidují a tím ztrácí své přednosti při použití.

Konstrukce jsou vystaveny v přírodnímu prostředí, stálým výkyvům teploty, vlhkosti, kyselému dešti a dalším agresivním látkám. Bez nutné jejich protikorozní ochrany by začaly během několika týdnů na jejich povrchu vznikat různé produkty koroze. Bezpečnost napadených konstrukcí by se snížila a konstrukce by po několika letech zcela zchátraly.

Současně s vývojem metalurgie, která rozvíjela nové, výhodněji použitelné slitiny, se rozvíjela se také výroba nátěrových hmot. Ta se rozdělila do více velice specializovaných oblastí, ze kterých jednou z nejdůležitějších je oblast protikorozních nátěrů.

Pouze dobře zvolený systém protikorozní ochrany, kvalitní příprava povrchu a správná aplikace nátěrů může zajistit dlouhou životnost chráněné konstrukce.

Doporučované protikorozní ochranné systémy jsou doporučeny v souladu s normativem s mezinárodní normou EN ISO 12944.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ HELIOS :
-rychlé zasychání a vytvrzování systémů
-výborná protikorozní ochrana
-výborná odolnost při dlouhodobé expozici na povětrnosti
-výborná mechanická odolnost
-široká barevná paleta

PŘEDNOSTI OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ HELIOS U kovOVÝCH konstrukcí :
-krátká doba potřebná pro aplikaci systémů
-nízké náklady protikorozní ochrany
-jednoduchá aplikace
-přizpůsobivost systémů s ohledem na pozdější zatížení
-dlouhá životnost ochranných konstrukcí

Přečtěte si více informací o protikorozní ochraně