Protikorozní ochrana stavebních, silničních a zemědelských mechanizačních prostředků

PROTIKOROZNÍ OCHRANA STAVEBNÍCH, SILNIČNÍCH A ZEMĚDĚLSKÝCH MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

mechanizace

Stavební, silniční a zemědělské mechanizační prostředky jsou neustále vystaveny atmosférickým vlivům, jako jsou UV záření, teplotní rozdíly, dešťové srážky, agresivní plyny v ovzduší apod. Samotné používání mechanizačních prostředků je příčinou častého mechanického poškození a tím také poškození nátěru. Postižená místa, kde je protikorozní ochrana poškozena až na holý kov, jsou v agresivních atmosferických podmínkách nejpravděpodobnějším ohniskem koroze. Vlhkost a kyslík tak snadno proniká až k podkladovému kovu, což je příčinou začátku koroze, vzniku puchýřků a v důsledku toho dochází k odpadání ochranného nátěru.

Stavební, silniční a zemědělské mechanizační prostředky jsou zhotoveny převážně z ocelí, které se vyznačují velmi malou odolností vůči korozi. Při volbě vhodného systému protikorozní ochrany je nutné znát, jakým vlivům bude konkrétní výrobek vystaven a jakou životnost ochrany zákazník požaduje.

Pouze dobře zvolený systém protikorozní ochrany, kvalitní příprava povrchu a správná aplikace nátěrů mohou zajistit dlouhou životnost chráněných mechanizačních prostředků.

Uvedené systémy protikorozní ochrany jsou doporučovány v souladu s mezinárodní normou
EN ISO 12944.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMŮ HELIOS :
-rychlé zasychání a vytvrzování systémů
-možnost volby mezi zasycháním na vzduchu a schnutím urychleným
-výborná protikorozní ochrana
-výborná odolnost při dlouhodobém pobytu na povětrnosti
-výborná mechanická odolnost
-široká barevná paleta

PŘEDNOSTI OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ HELIOS PRO OCHRANU MECHANIZAČNÍ TECHNIKY
-krátká doba potřebná pro aplikaci systémů a snížené energetické náklady
-nízké náklady protikorozní ochrany
-jednoduchá aplikace
-přizpůsobivost systémů s ohledem na pozdější namáhání
-dlouhá životnost chráněné mechanizace

Přečtěte si více informací o protikorozní ochraně