Protipožární nátěry

Protipožární nátěry

Protipožární nátěry slouží k ochraně nosných ocelových konstrukcí budov v případě požáru před strukturálním zhroucením. Nechráněná ocel dosahuje kritických teplot přibližně za 5-15 minut. Ocel, na rozdíl od betonu, propůjčuje celkovému designu staveb osobitý výraz, snižuje váhu nosné konstrukce a rozšiřuje její využitelný prostor. Konstrukční ocel však v závislosti na zatížení při požáru ztrácí svou pevnost již při teplotách kolem 400 °C. Při teplotě 600 °C ztrácí již přibližně 50% své pevnosti a je tedy nezbytně nutné, aby byla zajištěna ochrana konstrukčních prvků před vysokými teplotami, kterému mohou být v případě požáru vystaveny.

Inustrieanlage_2

 

Jednokomponentní vodouředitelná intumescentní protipožární nátěrová hmota.
Vysokosušinová, vodouředitelná zpěňující emulze pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí. Působením vysoké teploty způsobí zpevnění vrstvy a zvětšení objemu až stokrát, a tím vytváří aktivní ochranu ocelové konstrukce.

Nátěr neobsahuje azbest, toxické pigmenty, halogeny nebo chlorovaná aditiva. Není hygroskopický.
Zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí. Ochrana zdí a ocelových konstrukcí proti ohni.

 

Ke stažení:
Produktový list CHAR-21-CZ.pdf

 

Jednokomponentní intumescentní rozpouštědlový nátěr pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí.Vysokosušinová, rozpouštědlová zpěňující emulze pro
protipožární ochranu ocelových konstrukcí. Působením vysoké teploty způsobí zpevnění vrstvy a zvětšení objemu až stokrát, a tím vytváří aktivní ochranu ocelové konstrukce.

Nátěr neobsahuje azbest, toxické pigmenty, halogeny nebo chlorovaná aditiva. Není hygroskopický.Zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí.
Ochrana zdí a ocelových konstrukcí proti ohni.

 

Ke stažení:
Produktový list CHAR-22-CZ.pdf

 

Galerie - protipožární nátěry

 

Pro více informací nás kontaktujte
info@rembrandtin.cz
+420 533 432 321